19:37 ICT Thứ bảy, 31/10/2020

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam https://postmart.vn

Các địa điểm giao dịch

1. TP. Điện Biên Phủ:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

380000

Bưu cục cấp 1 Tp Điện Biên Phủ

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153825835)

2

381100

Bưu cục cấp 3 Him Lam

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153810033)

2

381255

Bưu cục cấp 3 Nam Thanh

Tổ Dân Phố 6, Thị Trấn Mường Thanh, Huyện Điện Biên (ÐT: 02153836555)

4

381220

Bưu cục cấp 3 Thanh Trường

Tổ Dân Phố 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153736056)

5

380900

Bưu cục Hệ 1 Điện Biên

Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153825834)

6

381271

Hòm thư Công cộng xã Noong Bua

Tổ Dân Phố 6, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 02153831985)

7

381150

Hòm thư Công cộng xã Thanh Minh

Bản Co Củ, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 0977315929)

8

381290

Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng

Bản Tà Lành, Xã Tà Lèng, Thành phố Điện Biên Phủ (ÐT: 01699899646)

2. Huyện Điện Biên:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

 381400

Bưu cục cấp 2 Điện Biên

Bản Phiêng Cá, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên (ÐT: 02153924159)

3

381570

Điểm BĐVHX Thanh Luông

Bản Pe Nọi 10a, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên (ÐT: 01669869328)

4

381550

Điểm BĐVHX Thanh Nưa

Bản Nậm Ty 1, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên (ÐT: 0967690234)

5

381530

Điểm BĐVHX Mường Pồn

Bản Mường Pồn 1, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên (ÐT: 0915564986)

6

381490

Điểm BĐVHX Nà Tấu

Bản Tà Cáng 2, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên (ÐT: 0943656296)

7

381430

Điểm BĐVHX Mường Phăng

Bản Trung Tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên (ÐT: 0915712385)

8

381600

Điểm BĐVHX Thanh Hưng

Đội 13, Xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên (ÐT: 0945370048)

9

381620

Điểm BĐVHX Thanh Chăn

Đội 7 Thôn Thanh Hồng, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên (ÐT: 0945370046)

10

381640

Điểm BĐVHX Thanh Yên

Bản Việt Yên 4a, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên (ÐT: 01257733811)

11

381690

Điểm BĐVHX Noong Luống

Bản A2, Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên (ÐT: 0944705828)

12

381831

Điểm BĐVHX Noong Hẹt

Bản Bông A, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên (ÐT: 0988792860)

13

381860

Điểm BĐVHX Thanh An

Bản Thanh Bình, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên (ÐT: 0945370052)

14

381410

Điểm BĐVHX Thanh Xương

Bản Bánh, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên (ÐT: 01237346379)

15

381680

Điểm BĐVHX Pa Thơm

Bản Pa Thơm, Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên (ÐT: 0944311200)

16

381770

Điểm BĐVHX Mường Nhà

Bản Xôm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên (ÐT: 0943339785)

17

381810

Điểm BĐVHX Núa Ngam

Bản Tân Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên (ÐT: 0903408849)

18

381760

Điểm BĐVHX Na Ư

Bản Na Ư, Xã Na Ư, Huyện Điện Biên (ÐT: 01242907911)

19

381730

Điểm BĐVHX Pom Lót

Bản Thôn 6 Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên (ÐT: 0917093895)

20

381800

Điểm BĐVHX Phu Luông

Bản Xẻ 1, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên (ÐT: 0916973613)

21

381907

Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu

Bản Pú Tỉu 13, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên (ÐT: 01628347946)

22

384492

Hòm thư Công cộng Xã Sam Mứn

Bản Pom Lót đội 8, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên (ÐT: 01234391394)

23

384482

Hòm thư Công cộng Xã Mường Lói

Bản Lói 1, Xã Mường Lói, Huyện Điện Biên (ÐT: 0916961014)

24

381880

Hòm thư Công cộng Xã Nà Nhạn

Bản Nà Nhạn 1, Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên (ÐT: 01238271356)

25

384452

Hòm thư Công cộng Xã Hua Thanh

Bản Đội 4 bản Xá Nhù, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên (ÐT: 0987219794)

26

384442

Hòm thư Công cộng Xã Hẹ Muông

Bản Hẹ 1, Xã Hẹ Muông, Huyện Điện Biên (ÐT: 0918849347)

27

384462

Hòm thư Công cộng Xã Na Tông

Bản Na Tông 2, Xã Na Tông, Huyện Điện Biên (ÐT: 01649997809)

28

384472

Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang

Tổ Bó, Xã Pá Khoang, Huyện Điện Biên (ÐT: 01205951638)

3. Huyện Điện Biên Đông:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

 382000

Bưu cục cấp 2 Điện Biên Đông

Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 02153891234)

2

382240

Điểm BĐVHX Mường Luân

Bản Trung Tâm, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0965867243)

3

382270

Điểm BĐVHX Luân Giói

Bản Giói A, Xã Luân Giới, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01632720947)

4

382140

Điểm BĐVHX Phì Nhừ

Bản Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0979924884)

5

382300

Điểm BĐVHX Chiềng Sơ

Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0971763331)

6

382040

Điểm BĐVHX Xa Dung

Bản Xa Dung B, Xã Xa Dung, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01684975704)

7

382010

Điểm BĐVHX Na Son

Bản Na Phát A, Xã Na Son, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0977860498)

8

382070

Điểm BĐVHX Pú Nhi

Bản Pú Nhi A, Xã Pú Nhi, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0912191553)

9

382170

Điểm BĐVHX Phình Giàng

Bản Xa Pua B, Xã Phình Giàng, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0918159558)

10

382210

Điểm BĐVHX Háng Lìa

Bản Háng Lìa, Xã Háng Lìa, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01237853913)

11

382110

Điểm BĐVHX Keo Lôm

Bản Keo Lôm 1, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 0943656900)

12

382340

Điểm BĐVHX Noong U

Bản Tìa Ló A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01639223238)

13

382351

Điểm BĐVHX Pú Hồng

Bản Pú Hồng A, Xã Pú Hồng, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01257186523)

14

382360

Điểm BĐVHX Tìa Dình

Bản Tìa Dình A, Xã Tìa Dình, Huyện Điện Biên Đông (ÐT: 01278314824)

4. Huyện Mường Chà:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

383300

Bưu cục cấp 2 Mường Chà

Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà (ÐT: 02153842641)

2

383500

Điểm BĐVHX Mường Mơn

Bản Búng Giắt, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà (ÐT: 01667864972)

3

383480

Điểm BĐVHX Mường Tùng

Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205928199)

4

383340

Điểm BĐVHX Xá Tổng

Bản Xa Tổng, Xã Xá Tổng, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205952620)

5

383320

Điểm BĐVHX Hừa Ngài

Bản Hừa Ngài, Xã Hừa Ngài, Huyện Mường Chà (ÐT: 0917717210)

6

383460

Điểm BĐVHX Huổi Lèng

Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Leng, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205928177)

7

383590

Điểm BĐVHX Na Sang

Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà (ÐT: 0947898737)

8

384650

Điểm BĐVHX Sa Lông

Bản Sa Lông 1, Xã Sa Lông, Huyện Mường Chà (ÐT: 01635542286)

9

383570

Điểm BĐVHX Ma Thì Hồ

Bản Hồ Chim 1, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà (ÐT: 01637848856)

10

383360

Điểm BĐVHX Nậm Nèn

Bản Nậm Nèn 1, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà (ÐT: 01656395431)

11

384682

Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham

Bản Mường Anh, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà (ÐT: 01205928153)

12

384672

Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí

Bản Huổi Mí 1, Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà (ÐT: 0942759607)

5. Huyện Mường Nhé:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

384000

Bưu cục cấp 2 Mường Nhé

Khối Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé (ÐT: 02153740019)

2

384050

Điểm BĐVHX Mường Toong

Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0943334902)

3

384040

Điểm BĐVHX Sín Thầu

Bản Tả Co Khừ, Xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01629000965)

4

384250

Điểm BĐVHX Quảng Lâm

Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0985701663)

5

384230

Điểm BĐVHX Nậm Kè

Bản Nậm Kè, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé (ÐT: 946068058)

6

384280

Điểm BĐVHX Pá Mỳ

Bản Pá Mỳ 1, Xã Pá Mỳ, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01253955287)

7

384290

Điểm BĐVHX Sen Thượng

Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0949879206)

8

384001

Điểm BĐVHX Leng Su Sìn

Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0946068058)

9

384030

Hòm thư Công cộng xã Chung Chải

Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01676093741)

10

384270

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì

Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0984380813)

11

385502

Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch

Bản Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé (ÐT: 01663868834)

6. TX Mường Lay:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

383900

Bưu cục cấp 2 Tx Mường Lay

Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay (ÐT: 02153852303)

2

383980

Bưu cục cấp 3 Nậm Cản

Tổ 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay (ÐT: 02153852301)

3

383940

Điểm BĐVHX Lay Nưa

Bản Ló 1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay (ÐT: 01662554656)

7. Huyện Nậm Pồ:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

385310

Bưu cục cấp 2 Nậm Pồ

Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 02153745666)

2

385420

Điểm BĐVHX Pa Tần

Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0943394377)

3

385320

Điểm BĐVHX Chà Cang

Bản Mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0949411081)

4

385350

Điểm BĐVHX Nà Bủng

Bản Nà Bủng 1, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0917912486)

5

385370

Điểm BĐVHX Nà Hỳ

Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0943650992)

6

385360

Điểm BĐVHX Na Cô Sa

Bản Huổi Thủng 1, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01246119881)

7

385340

Điểm BĐVHX Chà Tở

Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0941030484)

8

385390

Điểm BĐVHX Nậm Khăn

Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0916514944)

9

385330

Điểm BĐVHX Chà Nưa

Bản Pó Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01652745887)

10

385440

Điểm BĐVHX Si Pa Phìn

Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0983379578)

11

385430

Điểm BĐVHX Phìn Hồ

Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0941662333)

12

385315

Điểm BĐVHX Nà Khoa

Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0911032043)

13

385412

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin

Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01255504558)

14

385402

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ

Bản Nậm Nhừ 1, Xã Nậm Nhừ, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01237866787)

15

385382

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua

Bản Nậm Chua 2, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01276592776)

16

385452

Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán

Bản Vàng Đán Đạo, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 01236118370)

8. Huyện Mường Ảng:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

384800

Bưu cục cấp 2 Mường Ảng

Tổ 7, Thị Trấn Mường Ẳng, Huyện Mường Ảng (ÐT: 02153865103)

2

382790

Điểm BĐVHX Mường Đăng

Bản Đăng, Xã Mường Đăng, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0916957936)

3

382890

Điểm BĐVHX Ẳng Tở

Bản Cha Cuông, Xã Ẳng Tở, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01693380703)

4

382920

Điểm BĐVHX Búng Lao

Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0949407226)

5

382870

Điểm BĐVHX Ẳng Nưa

Bản Tin Tốc, Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0977602581)

6

382820

Điểm BĐVHX Ẳng Cang

Bản Kéo, Xã Ẳng Cang, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01666060715)

7

382960

Điểm BĐVHX Mường Lạn

Bản Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01262393868)

8

385060

Điểm BĐVHX Xuân Lao

Bản Lao, Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0943038628)

9

385020

Điểm BĐVHX Năm Lịch

Bản Lịch Cang, Xã Nặm Lịch, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01692282781)

10

385040

Điểm BĐVHX Ngối Cáy

Bản Cáy, Xã Ngối Cáy, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0911212361)

9. Huyện Tuần Giáo:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

382500

Bưu cục cấp 2 Tuần Giáo

Khu phố Tân Giang, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 02153862376)

2

382530

Điểm BĐVHX Quài Cang

Bản Cong, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 646)

3

383080

Điểm BĐVHX Tỏa Tình

Bản Tỏa Tình, Xã Toả Tình, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 754)

4

382570

Điểm BĐVHX Quài Nưa

Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205927983)

5

382740

Điểm BĐVHX Mường Thín

Bản Thín A, Xã Mường Thín, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205929679)

6

382600

Điểm BĐVHX Pú Nhung

Bản Chung Dình, Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 704)

7

382620

Điểm BĐVHX Ta Ma

Bản Háng Chua, Xã Ta Ma, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 409)

8

382670

Điểm BĐVHX Mùn Chung

Bản Huổi Lóng, Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 632)

9

382640

Điểm BĐVHX Phình Sáng

Bản Nậm Din, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 793)

10

382700

Điểm BĐVHX Mường Mùn

Bản Mường Mùn 1, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 803)

11

382760

Điểm BĐVHX Nà Sáy

Bản Nà Sáy 1, Xã Nà Sáy, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 781)

12

383000

Điểm BĐVHX Chiềng Sinh

Bản Ta Cơn, Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 638)

13

383030

Điểm BĐVHX Quài Tở

Bản Huổi Sản, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 037)

14

383070

Điểm BĐVHX Tênh Phong

Bản Tênh Phong, Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 928 771)

15

382792

Hòm thư Công cộng Xã Nà Tòng

Bản Nà Tòng, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 266)

16

382813

Hòm thư Công cộng Xã Pú Xi

Bản Hua Mức 2, Xã Pú Xi, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 201)

17

382832

Hòm thư Công cộng Xã Rạng Đông

Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 0988320651)

18

382852

Hòm thư Công cộng Xã Chiềng Đông

Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 367)

19

382872

Hòm thư Công cộng Xã Mường Khong

Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo (ÐT: 01205 929 843)

10. Huyện Tủa Chùa:

STT

Mã bưu cục (PostCode)

Tên bưu cục (Name)

Địa chỉ (Address)

1

383600

Bưu cục cấp 2 Tủa Chùa

Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 02153845103)

2

383610

Điểm BĐVHX Xá Nhè

Bản Tính B, Xã Sáng Nhè, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929094)

3

383800

Điểm BĐVHX Mường Báng

Đội 2, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929132)

4

383650

Điểm BĐVHX Tủa Thàng

Bản Làng Vùa 1, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929020)

5

383630

Điểm BĐVHX Mường Đun

Bản Đun, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929684)

6

383730

Điểm BĐVHX Lao Xả Phình

Thôn 1, Xã Lao Xả Phình, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929570)

7

383710

Điểm BĐVHX Tả Sìn Thàng

Bản Tả Sìn Thàng, Xã Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205928795)

8

383760

Điểm BĐVHX Trung Thu

Bản Trung Thu, Xã Trung Thu, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929067)

9

383740

Điểm BĐVHX Tả Phình

Bản Tả Phình 1, Xã Tả Phình, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929020)

10

383690

Điểm BĐVHX Sín Chải

Bản Sín Chải, Xã Sín Chải, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929205)

11

383670

Điểm BĐVHX Huổi Só

Bản Huổi Ca, Xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205928083)

12

383780

Điểm BĐVHX Xính Phình

Bản Tà Là Cáo, Xã Xính Phình, Huyện Tủa Chùa (ÐT: 01205929112)