DANH MỤC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thứ bảy - 06/02/2021 10:15
STT Điểm chi trả  Địa chỉ đặt bàn chi trả Chi tiết
I. Huyện Mường ảng  
1 Hội trường TDP2 Tổ dân phố 2, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Hội trường TDP2, Tổ dân phố 2, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
2 Hội trường TDP 4 Tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Hội trường TDP 4, Tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
3 Bưu điện huyện Mường Ảng Tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Bưu điện huyện Mường Ảng, Tổ dân phố 7, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
4 Nhà ông Hùng  Tổ dân phố 10, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng Nhà ông Hùng , Tổ dân phố 10, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
5 BĐVHX Búng lao Chợ Búng Lao, xã búng lao, huyện Mường Ảng BĐVHX Búng lao, Chợ Búng Lao, xã búng lao, huyện Mường Ảng
6 UBND xã Xuân Lao Bảng Chiếng Lào, xã xuân lao, huyện Mường Ảng UBND xã Xuân Lao, Bảng Chiếng Lào, xã xuân lao, huyện Mường Ảng
7 BĐVHX Mường Lạn Bản Lạn A, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng BĐVHX Mường Lạn, Bản Lạn A, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng
8 UBND xã Nặm Lịch Bản Ten, xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng UBND xã Nặm Lịch, Bản Ten, xã Nặm Lịch, huyện Mường Ảng
9 BĐVHX Ẳng Nưa Bản Lé, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng BĐVHX Ẳng Nưa, Bản Lé, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng
10 BĐVHX Mườn Đăng Bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng BĐVHX Mườn Đăng, Bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng
11 Nhà Ông Lò Văn Xôm Bản Cáy, xã Ngối cáy, huyện Mường Ảng Nhà Ông Lò Văn Xôm, Bản Cáy, xã Ngối cáy, huyện Mường Ảng
12 Nhà Bà Hồng Bản Bua I, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng Nhà Bà Hồng, Bản Bua I, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng
13 BĐVHX Ảng Cang Bản Hón, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng BĐVHX Ảng Cang, Bản Hón, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
II. Tuần Giáo  
1 BĐVHX Quài Tở  Bản Xôm Xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo BĐVHX Quài Tở , Bản Xôm Xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
2 BĐVHX  Tỏa Tình  Bản Hua Xa A Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo BĐVHX  Tỏa Tình , Bản Hua Xa A Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo
3 BĐVHX Chiềng Đông  Bản Bình Minh Xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo BĐVHX Chiềng Đông , Bản Bình Minh Xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
4 BĐVHX Chiềng Sinh  Bản Ly Xôm Xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo BĐVHX Chiềng Sinh , Bản Ly Xôm Xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo
5 BĐVHX Nà Sáy  Bản Nà Sáy 2 Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo BĐVHX Nà Sáy , Bản Nà Sáy 2 Xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo
6 BĐVHX Mường Thín  Bản Thín A Xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo BĐVHX Mường Thín , Bản Thín A Xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo
7 Nhà Riêng Ông Lò Văn Thăm  Bản Khoong Nưa Xã Mường khoong, huyện Tuần Giáo Nhà Riêng Ông Lò Văn Thăm , Bản Khoong Nưa Xã Mường khoong, huyện Tuần Giáo
8 BĐVHX Quài Cang  Bản Sái Ngoài Xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo BĐVHX Quài Cang , Bản Sái Ngoài Xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo
9 Nhà văn Hóa khối Huổi Củ  Tổ 6, Khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Nhà văn Hóa khối Huổi Củ , Tổ 6, Khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
10 BĐVHX Quài Nưa  Bản Minh Thắng Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo  BĐVHX Quài Nưa , Bản Minh Thắng Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo 
11 BĐVHX Pú Nhung Bản Đề Chia B Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo  BĐVHX Pú Nhung, Bản Đề Chia B Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo 
12 BĐVHX Ta Ma  Bản Háng Chua Xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo  BĐVHX Ta Ma , Bản Háng Chua Xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo 
13 BĐVHX Phinh Sáng  Bản Nậm Din Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo  BĐVHX Phinh Sáng , Bản Nậm Din Xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo 
14 Nhà riêng VHX  Rạng Đông Bản Rạng Đông Xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo  Nhà riêng VHX  Rạng Đông, Bản Rạng Đông Xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo 
15 BĐVHX Mùn Chung  Xóm Huổi Lóng Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo BĐVHX Mùn Chung , Xóm Huổi Lóng Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
16 BĐVHX Nà Tòng  Bản Nà Tòng Xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo  BĐVHX Nà Tòng , Bản Nà Tòng Xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo 
17 BĐVHX Mường Mùn  Bản Mường Ba Xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo  BĐVHX Mường Mùn , Bản Mường Ba Xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo 
18 Nhà riêng ông Lò văn Tun  Bản Chiềng Ban Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo Nhà riêng ông Lò văn Tun , Bản Chiềng Ban Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
19 Bưu điện huyện Tuần Giáo Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo Bưu điện huyện Tuần Giáo, Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
III. Thành phố Điện Biên Phủ  
1 Hội trường tổ 10 tân thanh  Tổ 10 tân thanh, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ 10 tân thanh , Tổ 10 tân thanh, TP Điện Biên Phủ
2 Hội trường tổ dân phố 24 tân thanh  Tổ 24 tân thanh, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 24 tân thanh , Tổ 24 tân thanh, TP Điện Biên Phủ 
3 Hội trường tổ dân phố 21 tân thanh Tổ 21 tân thanh, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 21 tân thanh, Tổ 21 tân thanh, TP Điện Biên Phủ
4 Hội trường tổ dân phố 6 tân thanh Tổ 6 tân thanh, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 6 tân thanh, Tổ 6 tân thanh, TP Điện Biên Phủ
5 NR bà Thủy SN 120, Tổ 2 tân thanh, TP Điện Biên Phủ NR bà Thủy, SN 120, Tổ 2 tân thanh, TP Điện Biên Phủ
6 Hội trường tổ dân phố 17 tân thanh  Tổ 17 tân thanh, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 17 tân thanh , Tổ 17 tân thanh, TP Điện Biên Phủ 
7 Hội trường tổ dân phố 12 tân thanh  Tổ 12 tân thanh, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 12 tân thanh , Tổ 12 tân thanh, TP Điện Biên Phủ
8 BĐVHX Thanh Minh (nằm trong khuôn viên UBND xã Thanh Minh) Xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ BĐVHX Thanh Minh (nằm trong khuôn viên UBND xã Thanh Minh), Xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ
9 Công ty điện ảnh tổ 1 P.Mường thanh  Tổ 1 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  Công ty điện ảnh tổ 1 P.Mường thanh , Tổ 1 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 
10 Hội trường tổ dân phố 17 Mường thanh  Tổ 17 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 17 Mường thanh , Tổ 17 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 
11 Hội trường tổ dân phố 18 Mường thanh  Tổ 18 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 18 Mường thanh , Tổ 18 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ
12 Hội trường tổ dân phố 14 Mường thanh  Tổ 14 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 14 Mường thanh , Tổ 14 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 
13 Hội trường tổ dân phố 28 Mường thanh  Tổ 28 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 28 Mường thanh , Tổ 28 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 
14 UBND phường Mường thanh Tổ 8 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ UBND phường Mường thanh, Tổ 8 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ
15 Hội trường tổ dân phố 22 Mường thanh  Tổ 22 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 22 Mường thanh , Tổ 22 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 
16 Hội trường tổ dân phố 32 Mường thanh  Tổ 32 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 32 Mường thanh , Tổ 32 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 
17 Bưu điện Thành phố Điện Biên Phủ Tổ 10 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ Bưu điện Thành phố Điện Biên Phủ, Tổ 10 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ
18 Hội trường tổ dân phố 26 Mường thanh  Tổ 26 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 26 Mường thanh , Tổ 26 Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 
19 Hội trường tổ dân phố 19 Him lam  Tổ 19 Him Lam, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 19 Him lam , Tổ 19 Him Lam, TP Điện Biên Phủ 
20 NR ô Tường tổ 6 Him Lam  Tổ 6 Him Lam, TP Điện Biên Phủ (Không có số nhà) NR ô Tường tổ 6 Him Lam , Tổ 6 Him Lam, TP Điện Biên Phủ (Không có số nhà)
21 Hội trường tổ dân phố 4 Him lam  Tổ 4 Him Lam, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 4 Him lam , Tổ 4 Him Lam, TP Điện Biên Phủ 
22 NR ô Khánh tổ 8 Him Lam SN 374, Tổ 8 Him Lam, TP Điện Biên Phủ NR ô Khánh tổ 8 Him Lam, SN 374, Tổ 8 Him Lam, TP Điện Biên Phủ
23 Hội trường tổ dân phố 14 him lam  Tổ 14 Him Lam, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 14 him lam , Tổ 14 Him Lam, TP Điện Biên Phủ 
24 NR Bà tơ tổ 18 Him Lam Tổ 18 Him Lam, TP Điện Biên Phủ NR Bà tơ tổ 18 Him Lam, Tổ 18 Him Lam, TP Điện Biên Phủ
25 Hội trường tổ dân phố 22 him lam  Tổ 22 Him Lam, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 22 him lam , Tổ 22 Him Lam, TP Điện Biên Phủ
26 Hội trường tổ dân phố 2 him lam  Tổ 2 Him Lam, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 2 him lam , Tổ 2 Him Lam, TP Điện Biên Phủ 
27 NR bà Tuyết Diên   SN 269, Tổ 12 Him Lam, TP Điện Biên Phủ  NR bà Tuyết Diên  , SN 269, Tổ 12 Him Lam, TP Điện Biên Phủ 
28 Hội trường tổ dân phố 2 thanh trường Tổ 2 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 2 thanh trường, Tổ 2 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ
29 Hội trường tổ dân phố 3 thanh trường Tổ 3 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 3 thanh trường, Tổ 3 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ
30 Hội trường tổ dân phố 9 thanh trường Tổ 9 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 9 thanh trường, Tổ 9 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ
31 Hội trường tổ dân phố 8 thanh trường Tổ 8 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 8 thanh trường, Tổ 8 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ
32 Hội trường tổ dân phố 6 thanh trường Tổ 6 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 6 thanh trường, Tổ 6 Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ
33 Viễn thông TP ĐBP Tổ 6 Noong Bua, TP Điện Biên Phủ Viễn thông TP ĐBP, Tổ 6 Noong Bua, TP Điện Biên Phủ
34 NR bà Lâm tổ 9 nam thanh SN 9, Tổ 9 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ NR bà Lâm tổ 9 nam thanh, SN 9, Tổ 9 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ
35 Hội trường tổ dân phố 15 nam thanh Tổ 15 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 15 nam thanh, Tổ 15 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ
36 Hội trường tổ dân phố 2 nam thanh Tổ 2 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 2 nam thanh, Tổ 2 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ
37 Hội trường tổ dân phố 13 nam thanh Tổ 13 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 13 nam thanh, Tổ 13 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ
38 Hội trường tổ dân phố 7 nam thanh Tổ 7 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ Hội trường tổ dân phố 7 nam thanh, Tổ 7 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ
39 Bưu điện Nam thanh Tổ 3 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ Bưu điện Nam thanh, Tổ 3 Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ
40 Hội trường tổ dân phố 13 thanh bình  Tổ 13 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 13 thanh bình , Tổ 13 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ 
41 Hội trường tổ dân phố 6 thanh bình  Tổ 6 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 6 thanh bình , Tổ 6 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ 
42 Hội trường tổ dân phố 1 thanh bình  Tổ 1 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 1 thanh bình , Tổ 1 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ 
43 Hội trường tổ dân phố 10 thanh bình  Tổ 10 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 10 thanh bình , Tổ 10 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ 
44 Hội trường tổ dân phố 8 thanh bình  Tổ 8 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ  Hội trường tổ dân phố 8 thanh bình , Tổ 8 Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ 
IV. Huyện Điện Biên Đông  
1 Bưu điện huyện Điện Biên Đông Tổ 9, Thị Trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông Bưu điện huyện Điện Biên Đông, Tổ 9, Thị Trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
2 BĐVHX Pu Nhi Bản Nậm Ngám A, Xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông BĐVHX Pu Nhi, Bản Nậm Ngám A, Xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông
3 NR Ô Vàng Nhìa Sếnh Bản Háng Lìa B, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông NR Ô Vàng Nhìa Sếnh, Bản Háng Lìa B, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông
4 NR Bà Phạm Thị Nụ  Bản huổi múa xã keo Lôm, huyện Điện Biên Đông NR Bà Phạm Thị Nụ , Bản huổi múa xã keo Lôm, huyện Điện Biên Đông
5 BĐVHX Phì Nhừ Trung tâm Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông BĐVHX Phì Nhừ, Trung tâm Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông
6 BĐVHX Mường Luân Bản Trung tâm xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông BĐVHX Mường Luân, Bản Trung tâm xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông
7 BĐVHX Chiềng Sơ Bản Kéo xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông BĐVHX Chiềng Sơ, Bản Kéo xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông
8 BĐVHX Luân Giói Bản Giói B xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông BĐVHX Luân Giói, Bản Giói B xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông
9 BĐVHX Phình Giàng Bản Xa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông BĐVHX Phình Giàng, Bản Xa Vua A, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông
10 BĐVHX Pú Hồng Bản Tin Tốc A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông BĐVHX Pú Hồng, Bản Tin Tốc A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông
V. Huyện Điện Biên  
1 BĐVHX Thanh Hưng Đội 14, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên BĐVHX Thanh Hưng, Đội 14, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
2 NVH thôn C4 xã Thanh Hưng  NVH thôn C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên NVH thôn C4 xã Thanh Hưng , NVH thôn C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
3 BĐVHX Thanh Chăn Đội 19, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên BĐVHX Thanh Chăn, Đội 19, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên
4 BĐVHX Thanh Yên Đội 4, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên BĐVHX Thanh Yên, Đội 4, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên
5 NVH Thôn C2 Yên Trường xã Thanh Yên NVH Thôn C2 Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên NVH Thôn C2 Yên Trường xã Thanh Yên, NVH Thôn C2 Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên
6 BĐVHX Noong Luống Đội 1, xã Noong Luống, huyện Điện Biên BĐVHX Noong Luống, Đội 1, xã Noong Luống, huyện Điện Biên
7 BĐVHX Thanh Luông Đội 8C, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên BĐVHX Thanh Luông, Đội 8C, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
8 NVH thôn C1 xã Thanh luông  NVH thôn C1, xã Thanh luông, huyện Điện Biên NVH thôn C1 xã Thanh luông , NVH thôn C1, xã Thanh luông, huyện Điện Biên
9 NVH thôn chế biến 2 xã Thanh Luông  NVH thôn chế biến 2, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên NVH thôn chế biến 2 xã Thanh Luông , NVH thôn chế biến 2, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
10 BĐVHX Thanh Nưa Đội 13, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên BĐVHX Thanh Nưa, Đội 13, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên
11 BĐVHX Nà Nhạn Bản Huổi Hẹ 1, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên BĐVHX Nà Nhạn, Bản Huổi Hẹ 1, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên
12 BĐVHX Nà Tấu Bản Trung Tâm 1, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên BĐVHX Nà Tấu, Bản Trung Tâm 1, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên
13 BĐVHX Mường Phăng Bản Trung Tâm, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên BĐVHX Mường Phăng, Bản Trung Tâm, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên
14 NR ông Lò Văn Đôi xã Hua Thanh Bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên NR ông Lò Văn Đôi xã Hua Thanh, Bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
15 BĐVHX Mường Pồn Bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên BĐVHX Mường Pồn, Bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên
16 BĐVHX Núa Ngam Bản Pá Ngam 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên BĐVHX Núa Ngam, Bản Pá Ngam 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên
17 BĐVHX Mường Nhà Bản Trung Tâm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên BĐVHX Mường Nhà, Bản Trung Tâm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
18 UBND xã Na Tông Bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên UBND xã Na Tông, Bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên
19 BĐVHX Phu Luông Bản Xẻ 1, xã Phu Luông, huyện Điện Biên BĐVHX Phu Luông, Bản Xẻ 1, xã Phu Luông, huyện Điện Biên
20 BĐVHX Mường Lói Bản Lói, xã Mường Lói, huyện Điện Biên BĐVHX Mường Lói, Bản Lói, xã Mường Lói, huyện Điện Biên
21 BĐVHX Na Ư Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên BĐVHX Na Ư, Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên
22 BĐVHX Pa Thơm Bản Pa Xa Xã, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên BĐVHX Pa Thơm, Bản Pa Xa Xã, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên
23 BĐVHX Thanh An Thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, huyện Điện Biên BĐVHX Thanh An, Thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, huyện Điện Biên
24 NR. Bà Nguyễn Thị Khánh xã Thanh An Thôn Trại Giống, xã Thanh An, huyện Điện Biên NR. Bà Nguyễn Thị Khánh xã Thanh An, Thôn Trại Giống, xã Thanh An, huyện Điện Biên
25 NR Bà nguyễn Thị Cựa xã Thanh An  Thôn Hồng Cúm, xã Thanh An , huyện Điện Biên NR Bà nguyễn Thị Cựa xã Thanh An , Thôn Hồng Cúm, xã Thanh An , huyện Điện Biên
26 BĐVHX Nọng Hẹt Đội 5, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên BĐVHX Nọng Hẹt, Đội 5, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên
27 Bưu điện huyện Điện Biên Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên Bưu điện huyện Điện Biên, Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên
28 BĐVHX Pom Lót Đội 19, xã Pom Lót, huyện Điện Biên BĐVHX Pom Lót, Đội 19, xã Pom Lót, huyện Điện Biên
29 NR. Ông Lò Văn Sơ xã Sam Mứn Đội 7, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên NR. Ông Lò Văn Sơ xã Sam Mứn, Đội 7, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên
30 BĐVHX Sam Mứn Thôn 10 Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên BĐVHX Sam Mứn, Thôn 10 Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên
31 NR ông Vì Văn Tướng xã Thanh Xương     Đội 16, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên    NR ông Vì Văn Tướng xã Thanh Xương    , Đội 16, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên   
32 NR Bà Lò Thị Niên xã Thanh Xương   Đội 4b, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên NR Bà Lò Thị Niên xã Thanh Xương  , Đội 4b, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
33 BĐVHX Thanh Xương Đội 17C, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên BĐVHX Thanh Xương, Đội 17C, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
34 NVH thôn C9 xã Thanh Xương  NVH thôn C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên NVH thôn C9 xã Thanh Xương , NVH thôn C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
35 NVH thôn C17C xã Thanh Xương NVH thôn C17C, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên NVH thôn C17C xã Thanh Xương, NVH thôn C17C, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
36 NVH thôn Trại 2 xã Thanh Xương NVH thôn Trại 2, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên NVH thôn Trại 2 xã Thanh Xương, NVH thôn Trại 2, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
VI. Mường Chà  
1 Nhà riêng bà Phạm Thị Lan SN 89 Tổ 3, huyện Mường Chà, huyện Mường Chà Nhà riêng bà Phạm Thị Lan, SN 89 Tổ 3, huyện Mường Chà, huyện Mường Chà
2 Nhà riêng bà Nguyễn Thị Đào SN 08 Tổ 4 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Nhà riêng bà Nguyễn Thị Đào, SN 08 Tổ 4 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
3 Nhà riêng ông Khoàng Văn Vịn SN 50 Tổ 7 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Nhà riêng ông Khoàng Văn Vịn, SN 50 Tổ 7 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
4 Nhà riêng bà Lê Thị Lan SN 23 Tổ 7 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Nhà riêng bà Lê Thị Lan, SN 23 Tổ 7 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
5 Nhà riêng bà Lã Thị Mừng SN 17 Tổ 5 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Nhà riêng bà Lã Thị Mừng, SN 17 Tổ 5 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
6 Nhà riêng bà Bùi thị Liên SN 43 Tổ 10 Thị Trấn Mường Chà , huyện Mường Chà Nhà riêng bà Bùi thị Liên, SN 43 Tổ 10 Thị Trấn Mường Chà , huyện Mường Chà
7 Nhà riêng ông Nguyễn Khắc Chiến SN 47 Tổ 12 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Nhà riêng ông Nguyễn Khắc Chiến, SN 47 Tổ 12 Thị Trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
8 Nhà riêng ông Thông Bản Háng lìa, Sa Lông, huyện Mường Chà Nhà riêng ông Thông, Bản Háng lìa, Sa Lông, huyện Mường Chà
9 Nhà riêng ông Hồng Bản Mường Mươn, Xã Mường Mươn, huyện Mường Chà Nhà riêng ông Hồng, Bản Mường Mươn, Xã Mường Mươn, huyện Mường Chà
10 Nhà riêng bà Hồng Bản Na Sang, xã Na Sang, huyện Mường Chà Nhà riêng bà Hồng, Bản Na Sang, xã Na Sang, huyện Mường Chà
11 UBND xã Ma Thì  Hồ Bản Hồ Chim I, Xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà UBND xã Ma Thì  Hồ, Bản Hồ Chim I, Xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà
12 BĐVHX Huổi Lèng Bản Huổi Toong I, Xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà BĐVHX Huổi Lèng, Bản Huổi Toong I, Xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà
13 Nhà riêng Vàng A Thông Bản Cỏng Trời, xã Huổi Lèng Nhà riêng Vàng A Thông, Bản Cỏng Trời, xã Huổi Lèng
14 Nhà riêng Mùa Chùng Chư Bản Trung Dình, xã Huổi Lèng Nhà riêng Mùa Chùng Chư, Bản Trung Dình, xã Huổi Lèng
15 BĐVHX Mường Tùng Bản Pom Cại, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà BĐVHX Mường Tùng, Bản Pom Cại, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà
16 BĐVHX Hừa Ngài Bản Há Là Chủ A, Xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà BĐVHX Hừa Ngài, Bản Há Là Chủ A, Xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà
17 BĐVHX Sá Tổng Bản Phi 2, Xã Sá Tổng, huyện Mường Chà BĐVHX Sá Tổng, Bản Phi 2, Xã Sá Tổng, huyện Mường Chà
18 UBND xã Pa Ham Bản Mường Anh, xã Pa Ham, huyện Mường Chà UBND xã Pa Ham, Bản Mường Anh, xã Pa Ham, huyện Mường Chà
19 BĐVHX Nậm Nèn Bản Nậm Nèn, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà BĐVHX Nậm Nèn, Bản Nậm Nèn, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà
VII. Thị xã Mường Lay  
1 Trạm viễn thông đồi cao Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay Trạm viễn thông đồi cao, Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay
2 BC NẬM CẢN Tổ 4 Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay BC NẬM CẢN, Tổ 4 Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
3 BC Trung tâm Tổ 13 Phường na lay, Thị xã Mường Lay BC Trung tâm, Tổ 13 Phường na lay, Thị xã Mường Lay
4 Nhà Ông Lò Văn Hơi Bản Ho Luông III , Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay Nhà Ông Lò Văn Hơi, Bản Ho Luông III , Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
5 Nhà Ông Điêu Chính Chinh Bản Mo1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay Nhà Ông Điêu Chính Chinh, Bản Mo1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
6 Ông Lâm Văn Sun Bản Ho Cang , Lay Nưa, Thị xã Mường Lay Ông Lâm Văn Sun, Bản Ho Cang , Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
7 Nhà Ông Mào Văn Sơn  Bản Tạo Sen, Lay Nưa, Thị xã Mường Lay Nhà Ông Mào Văn Sơn , Bản Tạo Sen, Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
8 Nhà Ông Lò Văn Sơn Bản Ổ,Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay Nhà Ông Lò Văn Sơn, Bản Ổ,Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
9 Nhà Ông Trần Xuân Toản Cung Giao Thông, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay Nhà Ông Trần Xuân Toản, Cung Giao Thông, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
10 Nhà Bà Nông Thị Diểu Bản Ló 1, Xã  Lay Nưa, Thị xã Mường Lay Nhà Bà Nông Thị Diểu, Bản Ló 1, Xã  Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
VIII. Huyện Mường Nhé  
1  Quầy giao dịch trung tâm BĐH mường Nhé   Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé  Quầy giao dịch trung tâm BĐH mường Nhé, Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
2  BĐVHX Quảng Lâm   Bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé  BĐVHX Quảng Lâm, Bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé
3  BĐVHX Nậm Kè   Bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé  BĐVHX Nậm Kè, Bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé
4  BĐVHX Mường Toong   Bản Mường Toong, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé  BĐVHX Mường Toong, Bản Mường Toong, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé
5  Nhà riêng ông Lỳ Chừ Lòng_Bản Đoàn Kết    Bản Đoàn Kết, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé  Nhà riêng ông Lỳ Chừ Lòng_Bản Đoàn Kết , Bản Đoàn Kết, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé
6  BĐVHX Sen Thượng   Bản Sen Thượng Xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé  BĐVHX Sen Thượng, Bản Sen Thượng Xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé
7  Nhà rièng ông Xu Khừ Chừ   Bản Tả Kố Khừ, Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé  Nhà rièng ông Xu Khừ Chừ, Bản Tả Kố Khừ, Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé
IX. Huyện Nậm Pồ  
1 BĐVHX Pa Tần Bản Pa Tần Xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ BĐVHX Pa Tần, Bản Pa Tần Xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ
2 BĐVHX Chà Cang Bản Mới 1 Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ BĐVHX Chà Cang, Bản Mới 1 Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ
3 BĐVHX Chà Tở Bản Nà PẩuXã Chà Tở, huyện Nậm Pồ BĐVHX Chà Tở, Bản Nà PẩuXã Chà Tở, huyện Nậm Pồ
4 BĐVHX Nậm Khăn Bản Nâm Khăn Xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ BĐVHX Nậm Khăn, Bản Nâm Khăn Xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ
5 BĐVHX Chà Nưa Bản  Pa Hó Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ BĐVHX Chà Nưa, Bản  Pa Hó Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ
6 BĐVHX Nà Hỳ Bản  Nà Hỳ 3 Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ BĐVHX Nà Hỳ, Bản  Nà Hỳ 3 Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ
7 BĐH Nậm Pồ  Bản Huổi Hâu Xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ BĐH Nậm Pồ , Bản Huổi Hâu Xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
8 Nhà riêng ông Điêu Đức Huynh Bản Tân Lập Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ Nhà riêng ông Điêu Đức Huynh, Bản Tân Lập Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ
9 Nhà riêng ông Lò Văn Ép Bản Nậm Chim 1 Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ Nhà riêng ông Lò Văn Ép, Bản Nậm Chim 1 Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ
X. Huyện Tủa Chùa  
1 Bưu cục trung tâm huyện  TDP Thắng Lợi 2, TT Tủa Chùa  huyện Tủa Chùa Bưu cục trung tâm huyện , TDP Thắng Lợi 2, TT Tủa Chùa  huyện Tủa Chùa
2 Nhà riêng :Ông Trần Văn Cơ TDP  Quyết Thắng, huyện Tủa Chùa Nhà riêng :Ông Trần Văn Cơ, TDP  Quyết Thắng, huyện Tủa Chùa
3 Nhà riêng :Bà Nguyện Thị Nụ  TDP Thành Công, huyện Tủa Chùa  Nhà riêng :Bà Nguyện Thị Nụ , TDP Thành Công, huyện Tủa Chùa 
4 NVH TDP Thống Nhất TDP Thống Nhất, huyện Tủa Chùa  NVH TDP Thống Nhất, TDP Thống Nhất, huyện Tủa Chùa 
5 Nhà riêng :Bà Tống Thị Oanh TDP Đoàn Kết, huyện Tủa Chùa  Nhà riêng :Bà Tống Thị Oanh, TDP Đoàn Kết, huyện Tủa Chùa 
6 BĐVHX Tả Sìn Thàng  Bản Trung tâm  Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa  BĐVHX Tả Sìn Thàng , Bản Trung tâm  Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa 
7 BĐVHX Tả Phìn  Bản Trung tâm Xã Tả Phìn BĐVHX Tả Phìn , Bản Trung tâm Xã Tả Phìn
8 Nhà riêng :Ông Giàng A Sung Thôn đề Hái xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa Nhà riêng :Ông Giàng A Sung, Thôn đề Hái xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa
9 BĐVHX Xá Nhè  Bản Trung tâm Xã Xá Nhè , huyện Tủa Chùa BĐVHX Xá Nhè , Bản Trung tâm Xã Xá Nhè , huyện Tủa Chùa
10 BĐVHX Mường Đun  Bản Trung tâm Xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa  BĐVHX Mường Đun , Bản Trung tâm Xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa 
11 Nhà riêng :Ông Lò Minh Hoạch Đội 1 .Xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa Nhà riêng :Ông Lò Minh Hoạch, Đội 1 .Xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây