Cụm Công đoàn số 4 tổ chức hội thảo về nâng cao hiệu quả Điểm Bưu điện – Văn hóa xã”

Thực hiện cuộc vận động “Chung tay vun đắp Điểm Bưu Điện Văn hóa xã” (ĐBĐVHX) do Công đoàn Tổng công ty phát động, ngày 28/4/2014, tại Bưu điện tỉnh Điện Biên, Cụm Công đoàn số 4 gồm Công đoàn Bưu điện các tỉnh : Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã tổ chức Hội thảo chủ đề “Công đoàn với chiến dịch đổi mới hoạt động tại ĐBĐVHX”. Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Trịnh Quang Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên Phạm Thị The đã dự hội thảo.

Chủ tịch Công đoàn Bưu điện tỉnh Hòa Bình, Cụm trưởng Cụm Công đoàn số 4 Đặng Bá Lộc đọc giao ước thi đua giữa các đơn vị tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đơn vị trong Cụm Công đoàn đã trao đổi, thảo luận về thực trạng, về tình hình hoạt động, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐBĐVHX. Nhiều giải pháp đưa ra tại Hội thảo phù hợp với thực tế tại địa phương và hoạt động SXKD của Bưu điện tỉnh. Tham luận của Công đoàn Bưu điện tỉnh Điện Biên đã chia sẻ một số kinh nghiệm cụ thể về thực hiện tổ chức ghép phát xã với nhân viên ĐBĐVHX; về thực hiện duy trì khang trang sạch đẹp khi mùa mưa bão tới. Báo cáo của Công đoàn Bưu điện tỉnh Hòa Bình đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, thiết thực mà Bưu Điện tỉnh đã áp dụng và mang lại  kết quả tích cực như: phối hợp với chuyên môn thực hiện sắp xêp, bố trí kiêm nhiệm lực lượng phát xã và nhân viên ĐBĐVHX, cung cấp dịch vụ mới; vận động Đoàn Thanh niên tỉnh Hòa Bình cùng vào cuộc bằng cách xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động với các nội dung, yêu cầu, trách nhiệm của từng bên, tổ chức thực hiện rất cụ thể, chi tiết, đúng theo yêu cầu nội dung của Chỉ thị 03/CT-BĐVN và công văn số 119/CĐTCTBĐ-TĐTT về đổi mới hoạt động tại ĐBĐVHX.

Nhân dịp này, các đơn vị trong Cụm công đoàn số 4 đã ký cam kết thi đua triển khai chiến dịch đổi mới hoạt động ĐBĐVHX  nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến dịch đối với cuộc vận động “Nâng cao chất lượng mạng lưới” của Tổng công ty; phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐBĐ-VHX trong việc cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích; triển khai các chương trình, dự án phát triển thông tin và truyền thông của nhà nước về nông thôn cũng như tổ chức kinh doanh các dịch vụ hiện có của Tổng công ty.

 

Tác giả bài viết: Bội Chi