Bưu điện tỉnh Điện phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Là một đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, với mạng lưới 129 điểm giao dịch bao gồm các bưu cục, điểm Bưu điện – Văn hóa xã rộng khắp đến tận xã. Bưu điện tỉnh Điện Biên đã tổ chức, xây dựng, quản lý và vận hành khai thác có hiệu quả mạng lưới bưu chính, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ nhu cầu bưu chính chuyển phát cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên.

Năm 2013, Bưu điện tỉnh Điện Biên gặp nhiều khó khăn như cạnh tranh các dịch vụ ngày càng gay gắt, nhiệm vụ tiết kiệm chi phí để đảm bảo chênh lệch thu chi của đơn vị trong bối cảnh mạng lưới điểm giao dịch cần phải sửa chữa cải tạo, số đơn vị hành chính xã trong tỉnh tăng thêm sẽ phát sinh thêm chi phí để đảm bảo duy trì mạng lưới thông tin bưu chính, trang bị thiết bị phục vụ sản xuất.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Bưu điện tỉnh là Doanh thu tính lương vượt 2% kế hoạch Tổng công ty giao, tăng trưởng 15% so với thực hiện năm 2012, giảm chênh lệch thu chi âm trên 1,8 tỷ đồng, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là dịp diễn ra những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt chuyển phát bưu gửi đến địa chỉ của từng hộ dân.  Có được kết quả trên là do Bưu điện tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp như rà soát tổ chức sản xuất toàn Bưu điện tỉnh từ đó hoàn thiện mạng điểm phục vụ đảm bảo mỗi xã có một điểm phục vụ, khớp nối hành trình đường thư với các trung tâm khai thác, bố trí phân công lao động hợp lý, thực hiện thời gian đóng mở chuyến thư phù hợp với hoạt động giao nhận thư. Bên cạnh đó Bưu điện tỉnh xây dựng kịch bản kinh doanh ngay từ đầu năm, đa dạng hóa hình thức bán hàng như bán hàng cá nhân, bán hàng qua hội nghị khách hàng, tăng cường thu gom bưu phẩm tại địa chỉ khách hàng, phát triển thêm các dịch vụ mới trên cơ sở lợi thế về mạng lưới và tính chuyên nghiệp của ngành Bưu điện như ký kết hợp đồng chuyển phát chứng minh nhân dân, hồ sơ cấp đổi hộ chiếu với công an tỉnh, dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện được thực hiện từ 1/8/2013 đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cấp chính quyền và người hưởng chế độ. Việc vận chuyển bưu gửi luôn được Bưu điện tỉnh đặc biệt quan tâm đặc biệt là vào mùa mưa lũ, khi những con đường đến xã, bản trở nên lầy lội và rất khó khăn cho các phương tiện vận chuyển có thể hoạt động, tuy nhiên những nhân viên bưu tá của Bưu điện vẫn đảm bảo hành trình, chuyển phát bưu gửi an toàn đến người nhận.

Ảnh: Nhận gửi bưu phẩm chuyển phát nhanh tại Bưu điện Thành phố Điện Biên Phủ

Kết quả thực hiện doanh thu tính lương quý I năm 2014 của Bưu điện tỉnh đạt 25% kế hoạch tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến từ quý II năm 2014 Bưu điện tỉnh sẽ triển khai chiến dịch đổi mới hoạt động tại điểm Bưu điện – Văn hóa xã theo chỉ thị của Tổng công ty BĐVN. Qua đó các điểm BĐ-VHX sẽ được duy trì củng cố, từng bước khang trang cơ sở vật chất đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, triển khai chương trình, dự án của Nhà nước về nông thôn góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, tổ chức phục vụ đọc sách báo miễn phí tại các điểm BĐ-VHX, cung cấp thêm dịch vụ tài chính bưu chính, phân phối truyền thông theo định hướng của TCT. Trước mắt giai đoạn 1 năm 2014 sẽ tập trung cải tạo sửa chữa một số điểm BĐ-VHX chuẩn bị cho triển khai thực hiện dự án nâng cao sử dụng máy tính và truy nhập internet do quỹ BMGF tài trợ. Thực hiện mở cửa phục vụ tối thiểu 4h/ngày và niêm yết công khai giờ mở cửa tại các điểm BĐ-VHX. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, khảo sát ký kết hợp đồng triển khai các dịch vụ mới có lợi thế đặc biệt là các dịch vụ hành chính công như dịch vụ chuyển phát giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe phục vụ tốt nhu cầu của người dân góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ảnh: Vận chuyển thư báo tại huyện Nậm Pồ

Việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ và phát triển các loại hình dịch vụ mới của Bưu điện tỉnh Điện Biên đã góp phần thực hiện tốt vai trò là một mắt xích trong dây truyền mạng lưới bưu chính chuyển phát trong toàn quốc, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và làm tăng sự tin tưởng của người dân vào chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên.

Tác giả bài viết: Hà Vỹ - Diệu Thúy