Đổi điện thoại cũ lấy điện thoại mới hỗ tợ giá - Mua điện thoại tặng bảo hiểm xe máy

Chương trình khuyến mại "Đổi điện thoại cũ lấy điện thoại mới hỗ tợ giá - Mua điện thoại tặng bảo hiểm xe máy"

 

Tác giả bài viết: Bưu điện tỉnh Điện Biên

Nguồn tin: buudientinhdienbien.com.vn