18:44 ICT Thứ tư, 21/02/2024

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam https://postmart.vn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

Bưu điện tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

THÔNG BÁO LỊCH THI KỲ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CMNV NĂM 2020

THÔNG BÁO LỊCH THI KỲ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CMNV NĂM 2020

Bưu điện tỉnh ĐIện Biên trân trọng thông báo!

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CMNV NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CMNV NĂM 2020

Bưu điện tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

Bưu điện tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại các Bưu điện huyện/thành phố với các vị trí công việc như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LÝ THUYẾT CMNV VÀ LỊCH PHỎNG VẤN KÝ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 3 NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LÝ THUYẾT CMNV VÀ LỊCH PHỎNG VẤN KÝ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 3 NĂM 2019

I. KẾT QUẢ THI VIẾT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN (Xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm thi Chuyên môn):

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CMNV NĂM 2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CMNV NĂM 2019

CHỨC DANH DỰ TUYỂN: CHUYÊN VIÊN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 - ĐỢT 3

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 - ĐỢT 3

Bưu điện tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu tuyển dụng lao động vào vị trí công việc như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LÝ THUYẾT CMNV VÀ LỊCH PHỎNG VẤN KÝ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LÝ THUYẾT CMNV VÀ LỊCH PHỎNG VẤN KÝ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2019

I. KẾT QUẢ THI VIẾT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN (Xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm thi Chuyên môn):

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 - ĐỢT 2

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 - ĐỢT 2

Bưu điện tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 - ĐỢT 1

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 - ĐỢT 1

BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019

THÔNG BÁO: Lịch phỏng vấn kỳ thi tuyển dụng lao động CMNV năm 2018

THÔNG BÁO: Lịch phỏng vấn kỳ thi tuyển dụng lao động CMNV năm 2018

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN KỲ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CMNV NĂM 2018

BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2018

BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN: THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2018

Bưu điện tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2017

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2017

Bưu điện tỉnh Điện Biên có nhu cầu tuyển dụng lao động vào các vị trí công việc như sau:

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2016

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2016

Bưu điện tỉnh Điện Biên đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với các vị trí công việc như sau:

Thông tin tuyển dụng nhân viên năm 2011

Thông tin tuyển dụng nhân viên năm 2011

Thông báo tuyển nhân viên năm 2011