15:23 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam https://postmart.vn

Đội ngũ lao động Bưu chính Việt Nam: Phát huy truyền thống vẻ vang, giữ gìn đạo lý bền vững

Thứ sáu - 31/08/2012 14:52
Nhân dịp kỷ niệm 67 năm truyền thống ngành Bưu Điện, 65 năm thành lập Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, đồng chí Ngô Văn Thực, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã giành cho phóng viên Cổng thông tin điện tử Bưu chính Việt Nam và Bản tin Bưu chính Việt Nam cuộc phỏng vấn, trò chuyện tâm huyết và cởi mở về lịch sử của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và vai trò của Công đoàn Bưu chính trong quá khứ cũng như trong tương lai.
PV. Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, trong thành tích chung của Công đoàn Ngành, vai trò đóng góp của CNVC-LĐ Bưu chính là rất lớn và có thể nói là từ ngày đầu thành lập tổ chức Công đoàn của Ngành. Xin đồng chí đánh giá về nội dung này.
 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng giao bưu, giao liên được Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ quan trọng đó là giữ vững mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Ủy ban kháng chiến các cấp từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh việc chuyển nhận công văn, thư từ, tài liệu…đội ngũ giao bưu, giao liên còn đảm nhiệm tuyên truyền, vận động, rải truyền đơn, đưa đón và bảo vệ cán bộ. Có thể nói đội ngũ giao bưu, giao liên - tiền thân của đội ngũ Bưu chính ngày nay -  là một trong những nhân tố góp phần cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Bác Hồ kính yêu đã nói: "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi".

Sau khi đất nước thống nhất, CB-CNV ngành Bưu Điện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ củng cố, xây dựng, hiện đại hóa mạng lưới thông tin phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt trong hơn những năm đổi mới vừa qua. Mạng lưới và các dịch vụ Bưu chính, đội ngũ lao động Bưu chính đã có những đổi mới, tiến bộ căn bản.

Với những cống hiến trên, đội ngũ lao động BCVN đã góp phần đáng kể vào thành tích chung của Tập đoàn, của Công đoàn BĐVN khi vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, danh hiệu Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

PV. Cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước hơn 25 năm qua, ngành Bưu Điện mà chủ lực là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được Đảng, Nhà nước đánh giá là “đi đầu trong sự nghiệp đổi mới”, vậy Bưu chính Việt Nam (BCVN) đã đạt được những kết quả lớn gì cùng với quá trình đổi mới của VNPT?

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã chứng kiến những bước tiến vượt bậc của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong đó có bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Với riêng Bưu chính, những kết quả đạt được cũng rất đáng khích lệ, đó là sự mở rộng và tăng cường năng lực mạng lưới, phát triển các dịch vụ mới, tổ chức, quản lý khai thác, hợp tác quốc tế, đào tạo xây dựng đội ngũ…

Từ mạng lưới nhỏ bé chỉ vài trăm bưu cục, với hệ thống hạ tầng thô sơ, đến nay Bưu chính Việt Nam đã có trên 16.400 Bưu cục, Điểm Bưu Điện Văn hóa xã hiện diện trên toàn quốc; vừa bảo đảm các dịch vụ bưu chính công ích, góp phần đưa thông tin, văn hóa về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vừa mở rộng hệ thống sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh những dịch vụ truyền thống ban đầu (chuyển phát công văn, thư từ, bưu phẩm, bưu kiện, phát hành báo chí…) đến nay BCVN đã mở thêm nhiều dịch vụ mới và được phân chia thành các lĩnh vực Bưu chính Chuyển phát, Tài chính bưu chính (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm), Đại lý viễn thông công nghệ thông tin…BCVN cũng đang phấn đấu để tham gia các dịch vụ công của đất nước (chi trả lương hưu và BHXH, chuyển phát hộ chiếu, chứng minh dân dân, chuyển phát hồ sơ tuyển sinh…)

Phương thức và trình độ quản lý mang tính chất thủ công từng bước được thay thể bằng việc áp dụng công nghệ thông tin vào hầu hết các dịch vụ, các lĩnh vực, góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng suất lao động.

Từ kết quả của quá trình phát triển và tính chất ngành nghề, năm 2002, bưu chính đã tách riêng với viễn thông ở cấp huyện; đến năm 2008, bưu chính và viễn thông chính thức chia tách trên toàn quốc, Tổng Công ty BCVN được thành lập đi vào hoạt động.

Do đặc thù của lĩnh vực Bưu chính là năng suất không cao, nguồn thu hạn hẹp, thương quyền các dịch vụ thấp, trong giai đoạn đầu chia tách, Nhà nước, các Bộ, Ngành quản lý, Tập đoàn đã quan tâm, tạo điều kiện để BCVN được hưởng các cơ chế hỗ trợ, bù đắp một phần hoạt động phục vụ công ích của Bưu chính. Với sự hỗ trợ quý báu đó, cộng với những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ, BCVN đang từng bước ổn định, vững niềm tin trên con đường phát triển.

 

PV.  Bưu chính và Viễn thông đã chia tách được 5 năm; BCVN đang vượt lên khó khăn để khẳng định mình. Đồng chí  cho biết vai trò của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ của Bưu chính trong thời gian qua?


Sau 5 năm chia tách bưu chính và viễn thông, những khó khăn ban đầu của BCVN đã dần đi qua. BCVN đã xây dựng được Chiến lược phát triển đến năm 2020, xác định được rõ nét những bước đi tiếp theo trong giai đoạn tới. Phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn đã đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định và phát triển của Tổng Công ty. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Công đoàn Tổng Công ty luôn đồng hành cùng Chuyên môn trong mọi hoạt động;  tổ chức đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua, động viên CNVC-LĐ hăng say lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD hằng năm. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và phong trào “Xây dựng văn minh Bưu điện, văn hóa cơ quan, doanh nghiệp” do Công đoàn tổ chức đã khuyến khích đội ngũ lao động phát huy sáng kiến, cải tiến phong cách làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Công đoàn các cấp tích cực tham gia với các chủ trương, định hướng lớn của chuyên môn, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Công đoàn cũng đã bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, khen thưởng kịp thời các tập thể lao động, các đoàn viên công đoàn tích cực, sáng tạo trong lao động. Các cuộc thi tìm hiều, các chủ đề, chuyên đề do Công đoàn phát động đều thu hút được sự tham gia đông đảo của đội ngũ lao động, từ đó là khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề, khích lệ, động viên đội ngũ. Các vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách, chăm sóc, phát triển đội ngũ luôn được Công đoàn các cấp quan tâm, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh những việc đã làm được, phải nhìn nhận rằng tổ chức Công đoàn Bưu chính cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới để làm chỗ dựa vững chắc, là ngôi nhà chung ấm áp của  đội ngũ lao động toàn Tổng Công ty.

PV. BCVN có tỷ lệ lao động nữ khá cao. Công đoàn BCVN đã có những hoạt động gì trong việc khơi dậy và phát huy vai trò của đội ngũ nữ lao động Bưu chính?

Chiếm hơn 67% trong tổng số lao động toàn Tổng Công ty, đội ngũ nữ lao động BCVN đã có những đóng góp quan trọng vào thành công của doanh nghiệp. Xác định vai trò quan trọng của lực lượng lao động nữ, Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực để khuyến khích chị em phấn đấu vươn lên, thể hiện bản lĩnh của mình.


Đội ngũ nữ lao động Bưu chính Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào thành công của doanh nghiệp


Công đoàn đã thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của chị em về kiến thức pháp luật, các chính sách có liên quan đến lao động nữ; giáo dục tinh thần tự học tập, rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, sáng tạo trong lao động, xây dựng tác phong công nghiệp; giáo dục về truyền thống, gia đình…

Phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” được cụ thể hóa thành các phong trào như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chương trình “Tất cả vì khách hàng”, phong trào “Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính và chuyển phát thư, báo”…Các tấm gương điển hình được tuyên truyền, phổ biến để nữ CNVC-LĐ học tập. Phát hiện, giới thiệu những gương nữ điển hình, tiêu biểu tham gia giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và giải thưởng quỹ Tài năng sáng tạo nữ do Tổng Liên đoàn phát động, giải thưởng Kovalevscaia, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Công tác chăm lo đời sống, quyền lợi của nữ CNVC-LĐ luôn được coi trọng, đó là việc bảo đảm chế độ chính sách đối với lao động nữ, việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tham gia với Chuyên môn về một số nội dung bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ khi xây dựng Thỏa ước lao động tập thể; thực hiện khám sức khoẻ định kỳ và chuyên khoa cho nữ hàng năm ...

Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chuyên môn, Công đoàn quan tâm. Lao động nữ giữ các vị trí lãnh đạo, vị trí quản lý chiếm tỷ lệ khá cao tại các đơn vị, và thực tế cho thấy chị em đều  đạt được những thành công trong công tác, góp phần quan trọng vào kết quả chung của các đơn vị.  


PV. Thời gian tới đây, BCVN tiếp tục sẽ có những đổi mới về tổ chức, đổi mới về cơ chế quản lý. Tổ chức Công đoàn BCVN đã chuẩn bị những gì cho quá trình đổi mới này, thưa đồng chí ?Đây là vấn đề lớn đang đặt ra cho toàn thể cán bộ công nhân viên, đội ngũ lao động của Tổng Công ty. Bên cạnh những thuận lợi tạo tiền đề thì khó khăn, thách thức đặt ra khá lớn. Cùng với những đổi mới của chuyên môn, theo hướng dẫn của tổ chức Công đoàn cấp trên, Công đoàn cũng sẽ chủ động nghiên cứu, xây dựng một cấu trúc tổ chức và các cơ chế quản lý mạch lạc, năng động, với mục tiêu luôn đồng hành cùng chuyên môn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao cho; tổ chức có hiệu quả phong trào công nhân viên chức, bảo đảm ổn định việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động.  

Công đoàn sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, ổn định tư tưởng của người lao động đối với quá trình đổi mới của Tổng Công ty, làm cho người lao động nhận thức đúng định hướng phát triển của Tổng Công ty, thời cơ và thách thức; động viên, khích lệ người lao động tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ và kỹ năng công tác, kỹ năng lao động để thích ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, rèn luyện tác phong lao động công nghiệp, xây dựng văn hóa Bưu Điện Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm truyền thống Ngành Bưu Điện, 65 năm thành lập Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc những điều tốt lành trong cuộc sống tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cán bộ Lão thành ngành Bưu Điện, các gia đình Liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, cán bộ công nhân viên, đội ngũ lao động trên toàn mạng lưới cùng toàn thể gia đình.

Tôi đề nghị toàn thể CNVC-LĐ Bưu chính Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Bưu Điện, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết một lòng, gắn bó với nghề, tận tụy với công việc, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phong cách phục vụ khách hàng, chống lãng phí, triệt để thực hành tiết kiệm. Tổ chức Công đoàn các cấp sát cánh cùng chuyên môn phấn đấu duy trì ổn định việc làm, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động; đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Bưu chính Việt Nam phát triển bền vững.

Tác giả bài viết: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Nguồn tin: vnpost.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn