19:42 ICT Thứ tư, 21/02/2024

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam https://postmart.vn

Danh sách đại lý thu BHXH-BHYT

Thứ năm - 26/04/2018 20:45

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN

DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BHXH - BHYT BƯU ĐIỆN

STT TT Nhân viên đại lý thu Đơn vị Điện thoại Địa chỉ
I.BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ
1 1   Bưu cục Him Lam 02153810033 Tổ 11 Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
2 2   Bưu cục Nam Thanh 02153831555 Tổ 6 Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
3 3   Bưu điện Thành phố Điện Biên Phủ 02153825835 Tổ 10 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
4 4   Bưu cục Thanh Trường 02153736056 Tổ 10 Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
5 5 Hán Thị Thu Trang Hán Thị Thu Trang 0917253983 SN 75, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
6 6 Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thu Hà 0946596222 SN 96, tổ dân phố 14, phường Mường Thanh,thành phố Điện Biên Phủ
7 7 Nguyễn Thị Tành Nguyễn Thị Tành 01662333585 SN 109, tổ dân phố 13, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
8 8 Tô Thị Mơ Tô Thị Mơ 0915441321 SN 06, tổ dân phố 16, phường Him Lam,thành phố Điện Biên Phủ
9 9 Trần Đình Tình Trần Đình Tình 0945537345 SN 16, tổ dân phố 10, phường Tân Thanh,thành phố Điện Biên Phủ
10 10 Nguyễn Văn Học Nguyễn Văn Học 0987498369 SN 19B, tổ dân phố 10, phường Thanh Bình,thành phố Điện Biên Phủ
11 11 Vũ Thị Nhung Vũ Thị Nhung 01683077478 SN 08, tổ dân phố 9, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
12 12 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 01299606999 SN 22, tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
13 13 Lò Thị San Lò Thị San 02126002579 Bản Him Lam 2, phường Him Lam,thành phố Điện Biên Phủ
14 14 Lã Thị Hương Lã Thị Hương 0913253037 SN 82 tổ dân phố 4, Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
15 15 Vũ Thị Tần Vũ Thị Tần 0949859369 SN 134 tổ dân phố 9 PhườngThanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ
16 16 Nguyễn Bích Thủy Nguyễn Bích Thủy 0888150789 SN 203 Tổ 9 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
17 17 Trần Thị Thu Hương Trần Thị Thu Hương 0888931981 Tổ 9 Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
18 18 Dư Thị Thủy Dư Thị Thủy 0943920168 SN 08 Tổ 14 Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ
19 19 Phan Thị Minh Huế Phan Thị Minh Huế 0949858789 Tổ 10 Phường Tân Thanh,thành phố Điện Biên Phủ
20 20 Vũ Thị Kim Oanh Vũ Thị Kim Oanh 0917253839 SN 62 Tổ 6 Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
21 21 Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Tâm 917002645 Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
22 22 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền 0917002647 SN 99  Tổ 12 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
23 23 Hà Thị Hồng Hà Thị Hồng 0917253722 Tổ 8 Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
24 24 Nghiêm Thị Thanh Nghiêm Thị Thanh 0888045688 110 đường 2 tổ 8 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ
25 25 Lê Thị Bích Thủy Lê Thị Bích Thủy 0917946144 SN 91 Tổ 10 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
26 26 Lê Thành Hương Lê Thành Hương 0917336448 SN 105 Tổ 16 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
27 27 Phạm Thanh Thủy Phạm Thanh Thủy 01689235035 SN 245 tổ dân phố 11, Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
28 28 Vũ Thị Sáu Vũ Thị Sáu 01278016119 116 đường số 4, tổ 4 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ
29 29 Nguyễn Thị Nhạn Nguyễn Thị Nhạn 0948970079 SN 09, tổ dân phố 5,  Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ
30 30 Bùi Thị Khanh Bùi Thị Khanh 0949504773 SN 23 Tổ 20 Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
31 31 Đoàn Hồng Vinh Đoàn Hồng Vinh 0915067225 SN 49, Tổ dân phố 16, Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
32 32 Trần Thị Hằng Trần Thị Hằng 01239180888 SN 82 tổ dân phố 4, Phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
33 33 Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo 0917002751 SN 21 Tổ 8 Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ
34 34 Hà Chí Hiếu Hà Chí Hiếu 0942710567 SN 1006 Tổ 6 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ
II. BƯU ĐIỆN TX MƯỜNG LAY
35 1 Bưu điện thị xã Mường Lay Bưu điện thị xã Mường Lay 02153852303 Tổ 13 Phường Na Lay, Thị xã  Mường Lay
36 2 Bưu cục Nậm Cản Bưu cục Nậm Cản 02153852301 Tổ 4 Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
37 3 Khoàng Văn Sơn Khoàng Văn Sơn 0917040040 Phường Na Lay thị xã Mường Lay
38 4 Nguyễn Công Biên Nguyễn Công Biên 0915211960 Tổ 5 Na Lay, thị xã Mường Lay
39 5 Cà Thị Hòa Cà Thị Hòa 0948171656 Bản Na Nát Phường Na Lay, TX Mường Lay
40 6 Lò Thị Cúc Bưu điện Văn hóa xã Lay Nưa ‎01237358845 Bản Ho Luông 1, Xã Lay Nưa, TX Mường Lay, T. Điện Biên
III. BƯU ĐIỆN HUYỆN MƯỜNG NHÉ
41 1 Bưu điện huyện Mường Nhé Bưu điện huyện Mường Nhé 02153740019 Tổ 1 Trung tâm huyện Mường Nhé, huyện Mường Nhé
42 2 Trần Thị Hồng Xiêm Trần Thị Hồng Xiêm 0945515432 Trung tâm huyện Mường Nhé
43 3 Mai Xuân Tùng Mai Xuân Tùng 0965454555 Trung tâm huyện Mường Nhé
44 4 Mào Thị Thẻ Bưu điện VHX Mường Toong 01663868834 Bản Mường Toong 1,Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé
45 5 Lỳ Go Ly Bưu điện VHX Chung Chải 01698399268 Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải, huyện Mường Nhé
46 6 Mào Thị Thuỷ Bưu điện VHX Nậm Kè 0946068058 Bản Nậm Kè, Xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé
47 7 Nguyễn Thị Trang Bưu điện VHX Quảng Lâm 0985701663 Bản Trào Púng,Xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé
IV.BƯU ĐIỆN HUYỆN MƯỜNG CHÀ
48 1 Bưu điện huyện Mường Chà Bưu điện huyện Mường Chà 02153842719 Tổ 3 Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
49 2 Nguyễn Thị Đào Nguyễn Thị Đào 0965752752 Khối 4, thị trấn Mường Chà
50 3 Lù Thị Hương Lù Thị Hương 0906179022 Tổ 3,TT Mường Chà, huyện Mường Chà
51 4 Phạm Thị Loan Phượng Bưu điện Văn hóa xã Na Sang 0947898737 Bản Hin 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà
52 5 Tòng Văn Nhiên Bưu điện Văn hóa xã Nậm Nèn 01656395431 Bản Nậm Nèn 2, xã Nậm Nèn, H. Mường Chà
V.BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA
53 1 Bưu điện huyện Tủa Chùa Bưu điện huyện Tủa Chùa 02153845103 Tổ dân phố Thắng Lợi 2 Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
54 2 Bùi Thanh Nga Bùi Thanh Nga 915604088 Khu Thống Nhất, thị trấn Tủa Chùa
55 3 Đặng Thành Nam Đặng Thành Nam 945537375 Tổ DP Đồng Tâm,TT Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
56 4 Lê Thu Quyên Lê Thu Quyên 916345628 Tổ DP Thống Nhất, TT Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
57 5 Lò Thị Thiết Bưu điện Văn hóa xã Huổi Só 0123 345 5226 Bản Huổi Ca Xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa, T. Điện Biên
58 6 Tòng Văn Khuê Bưu điện Văn hóa xã Mường Báng 01645649306 Đội 2, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
59 7 Mùa A Lử Bưu điện Văn hóa xã Tả Phìn 0943667492 Bản Tả Phình 1 Xã Tả Phìn, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
60 8 Lò Thị Hương Bưu điện Văn hóa xã Mường Đun 0943647901 Bản Đun Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
61 9 Hạng A Vảng Bưu điện Văn hóa xã Tả Sìn Thàng 01205928795 Bản Tả Sìn Thàng Xã Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên
VI.BƯU ĐIỆN HUYỆN TUẦN GIÁO
62 1 Bưu điện huyện Tuần Giáo Bưu điện huyện Tuần Giáo 02153862376 Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo
63 2 Trương Thị Bích Huệ Trương Thị Bích Huệ 0912950188 Khối 20/7 thị trấn Tuần Giáo
64 3 Cà Văn Tiệp Cà Văn Tiệp 0949894222 Thị trấn Tuần Giáo
65 4 Quàng Văn Tuyển Quàng Văn Tuyển 01674777882 Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo
66 5 Vừ A Dia Bưu điện văn hóa xã Pú Nhung 01205928704 Bản Đề Chia B Xã  Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
67 6 Điêu Thị Dung Bưu điện văn hóa xã Mùn Chung 01205928632 Bản Huổi Lóng Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
68 7 Giàng A Mua Bưu điện văn hóa xã Tỏa Tình 01205928754 Bản Hua Xa A, Xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo
69 8 Tòng Văn Sinh Bưu điện văn hóa xã Chiềng Sinh 01205928638 Bản Ly Sôm Xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo
70 9 Lò Văn Sơn Bưu điện văn hóa xã Mường Thín ‎0914440947 Bản Thín A Xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo
71 10 Mai Thị Thái Mai Thị Thái 01234830830 Khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
72 11 Nguyễn Thị Toan Nguyễn Thị Toan 0962181919 SN 115, khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
73 12 Vũ Thị Hòe Vũ Thị Hòe 0912128556 Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
74 13 Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hà 0947624128 SN 63, khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo,huyện Tuần Giáo
75 14 Phạm Quỳnh Nga Phạm Quỳnh Nga 0981208988 Xóm 3, Khối Thắng Lợi, TT Tuần Giáo
76 15 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Thị Kiều Oanh 01692280736 SN 12, Khối Tân Tiến, TT Tuần Giáo
77 16 Trương Ngọc Ninh Bưu điện văn hóa xã Quài Nưa 01688158250 Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo
78 17 Mào Thị Thương Bưu điện văn hóa xã Mường Mùn 01205928803 Bản Mường Mùn 3 Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, T. Điện Biên
79 18 Lò Thị Tính Bưu điện văn hóa xã Quài Tở 01656042809 Bản Xôm Quài Tở, huyện Tuần Giáo, T. Điện Biên
80 19 Lò Phương Nam Bưu điện văn hóa xã Quài Cang 01665654653 Bản Sái Ngoài, Quài Cang, huyện Tuần Giáo, T. Điện Biên
VII. BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐIỆN BIÊN
81 1 Bưu điện huyện Điện Biên Bưu điện huyện Điện Biên 02153924159 Đội 24, xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
82 2 Phan Việt Hoàng Phan Việt Hoàng 912565509 SN 62 Tổ 6 Phường Nam Thanh, TPĐBP
83 3 Nguyễn Thành Trung Nguyễn Thành Trung 916151535 Phường Mường Thanh, TPĐBP
84 4 Lò Thị Binh Bưu điện văn hóa xã Thanh Nưa 0911029668 Bản Nậm Ty 1 Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
85 5 Vũ Thị Lựu Bưu điện văn hóa xã Thanh Hưng 0945370048 Đội 14 Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
86 6 Hoàng Thị Thủy Bưu điện văn hóa xã Thanh Chăn 0945370046 Đội 7 Thôn Thanh Hồng Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
87 7 Bùi Ngọc La Bưu điện văn hóa xã Thanh An 0945370052 Thôn Đông Biên, Xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
88 8 Lường Văn Luân Lường Văn Luân 01669869328 Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
89 9 Nguyễn Thị Mận Bưu điện văn hóa xã Pom Lót, '0917093895 Thôn 6 Pom Lót Xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
90 10 Nguyễn Thị Hiền  Bưu điện văn hóa xã Noong Luống '0944705828 Xã Noong Luống, huyện Điện Biên
91 11 Nguyễn Thị Kỷ Bưu điện văn hóa xã Nà Tấu 0943656296 Trung tâm 1 Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
92 12 Lò Văn Hương Bưu điện văn hóa xã Mường Pồn 0915564986 Bản Mường Pồn 1 Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
93 13 Vừ A Chớ Bưu điện văn hóa xã Na Ư 01696381995 Bản Na Ư Xã Na Ư, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
94 14 Lò Văn No Bưu điện văn hóa xã Pa Thơm 0944311200 Bản Pa Thơm Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
95 15 Lò Thị Lan Bưu điện văn hóa xã Mường Phăng 0915712385 Bản Trung Tâm Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
96 16 Vì Văn Phiến Bưu điện văn hóa xã Mường Nhà 0943339785 Bản Xôm Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
97 17 Lò Thị Muôn Lò Thị Muôn '01238271356 Bản Nà Nhạn 1 Xã Nà Nhạn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
98 18 Quàng Thị Inh Bưu điện văn hóa xã Thanh Xương '01237346379 Bản Bánh Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
99 19 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Hường 01278832888 Đội 7, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
100 20 Trần Thị Toan Trần Thị Toan 01674924342 Đội 5, Xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
101 21 Trần Thị Thu Bưu điện văn hóa xã Noong Hẹt '0988792860 Đội 5, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên
102 22 Bùi Thị Hải Bùi Thị Hải 0946506407 Thôn Đông Biên 3 Xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
103 23 Lò Văn Chựa Lò Văn Chựa 01234391395 Đội 8 Yên Cang, xã Sam Mứn
104 24 Lường Văn Thân Lường Văn Thân 0931654042 Bản Co Mận - Mường Phăng
105 25 Lò Văn Sương Lò Văn Sương 01269189668 Bản Cang, Mường Phăng
106 26 Vũ Thị Thu Hằng Vũ Thị Thu Hằng 943110289 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ
107 27 Trần Thị Nga Trần Thị Nga 943934845 Tổ 6, phường Nam Thanh, TPĐBP
108 28 Phạm Thùy Dương Phạm Thùy Dương 982202687 Tổ 1, phường Noong Bua, TPĐBP
109 29 Lò Thị Nhung Bưu điện văn hóa xã Thanh Luông 01658373915 Bản Pe Nọi 10a Xã Thanh Luông, H. Điện Biên, T. Điện Biên
110 30 Nguyễn Thị Huyền Trang Bưu điện văn hóa xã Thanh Yên 01643099605 Bản Việt Yên 4a Xã Thanh Yên, H. Điện Biên, T. Điện Biên
111 31 Lò Thị Ngân Bưu điện văn hóa xã Núa Ngam 0973477380 Bản Phú Ngam, xã Núa Ngam, H. Điện Biên
112 32 Vũ Thị Dịu Vũ Thị Dịu 016474457898 Đội 8, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
VIII. BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
113 1 Bưu điện huyện Điện Biên Đông Bưu điện huyện Điện Biên Đông 02153891234 Tổ 9 Thị Trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông
114 2 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 0917002462 Tổ 8, thị trấn Điện Biên Đông
115 3 Vì Văn Quý Vì Văn Quý 0888755909  Tổ 9, huyện Điện Biên Đông
116 4 Bùi Thanh Hồng Bùi Thanh Hồng 01644613304  Tổ 9, huyện Điện Biên Đông
117 5 Vừ Thị Thào Bưu điện VHX Keo Lôm 0916476658 Bản Tìa Ghênh C, Xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông
118 6 Lò Thị Lâm Bưu điện VHX Chiềng Sơ 0916949136 Bản Kéo, Xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông
119 7 Lường Thị Thim Bưu điện VHX Na Son 0977860498 Bản Na Phát, Xã Na Son, huyện Điện Biên Đông
120 8 Hoàng Hà Vinh Bưu điện VHX Phì Nhừ 01636061298 Trung tâm Suối Lư, Xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông
IX. BƯU ĐIỆN HUYỆN MƯỜNG ẢNG
121 1 Bưu điện huyện Mường Ảng Bưu điện huyện Mường Ảng 02153865103 Tổ dân phố 7 Thị trấn Mường Ảng huyện Điện Biên
122 2 Vũ Thu Phương Vũ Thu Phương 0913180889 Khối 7, thị trấn Mường Ảng
123 3 Phạm Thị Phương Phạm Thị Phương 949407226 Chợ Búng Lao,Xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
124 4 Phạm Mỹ Linh Phạm Mỹ Linh 0985585933 Tổ dân phố 5, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng
125 5 Nguyễn Hương Lý Nguyễn Hương Lý 01664980113 Tổ dân phố 1, thị trấn Mường Ảng,huyện Mường Ảng
126 6 Tòng Văn Giót Bưu điện VHX Ẳng Nưa 01205927494 Bản Co Hắm, Xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng
127 7 Quàng Thị Minh Bưu điện VHX Ẳng Tở ‎01682432982 Bản Cha Nọ, Xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng
128 8 Cầm Nhân Tuân Bưu điện VHX Ẳng Cang 01205927544 Bản Sáng, Xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng
129 9 Lò Văn Thắm Bưu điện VHX Búng Lao 01657226518 Bản Búng 1, Xã Búng Lao, huyện Mường Ảng
130 10 Quàng Văn Khoa Bưu điện VHX Nậm Lịch 01205927536 Bản Ít Nọi, Xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng
131 11 Đinh Thị Liên Đinh Thị Liên 0916095633 Tổ 7, TT Mường Ảng, Huyện Mường Ảng
X. BƯU ĐIỆN HUYỆN NẬM PỒ
132 1 Bưu điện huyện Nậm Pồ Bưu điện huyện Nậm Pồ 02153745666 Bản Huổi Hâu, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
133 2 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng 0916091123 Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
134 3 Lê Văn An Lê Văn An 0914642369 Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
135 4 Tống Văn Thiêm Tống Văn Thiêm 0975162227 Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
136 5 Lường Ngọc Ánh Lường Ngọc Ánh 0888002569 Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
137 6 Lò Thị Vọng Bưu điện VHX Nà Bủng 0917912486 Bản Nà Bủng 3, Xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ
138 7 Lò Thị Giang Bưu điện VHX Chà Cang 0911189982 Bản Mới, Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ
139 8 Poòng Văn Du Bưu điện VHX Chà Nưa 01292052248 Bản Nà Cang, Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ
140 9 Lường Văn Tấn Bưu điện VHX Chà Tở 0941030484 Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ
141 10 Lèng Văn Tân Bưu điện VHX Nậm Khăn 0916514944 Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ

 

Tác giả bài viết: Bưu điện tỉnh Điện Biên

Nguồn tin: Dienbien.vnpost.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn