17:07 ICT Thứ năm, 25/04/2024

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam https://postmart.vn

Ban hành quy chế xử phạt vi phạm chất lượng dịch vụ bưu chính

Thứ ba - 07/01/2014 08:58
Ngày 12/12/2013, Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-BĐVN về việc Quy chế xử phạt vi phạm chất lượng dịch vụ bưu chính.

Quy chế gồm  5 chương và 14 điều, quy định chi tiết các cơ sở xác định lỗi, các lỗi vi phạm, mức xử phạt, nguồn tiền, và việc tổ chức kiểm tra đánh giá.

8 sở cứ để xác định các lỗi vi phạm về chất lượng dịch vụ gồm: kết quả điều tra, khảo sát của UPU; các chương trình kiểm tra song phương với các nước có trao đổi chuyến thư trực tiếp; kết quả kiểm tra hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở Thông tin Truyền thông; kết quả kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các đơn vị; kết quả kiểm tra, giám sát từ các phần mềm dịch vụ bưu chính về chỉ tiêu công đoạn, tỉ lệ nhập số liệu, truyền dữ liệu…; khiếu nại và phản ánh của khách hàng; biên bản xử lý nghiệp vụ, kết quả xử lý và phản ánh của các đơn vị tham gia vào quy trình cung cấp dịch vụ; kết quả tự kiểm tra của đơn vị.   

Danh mục các lỗi vi phạm được chi tiết hóa trong phụ lục 1, gồm 97 lỗi trong 6 lĩnh vực khác nhau từ điểm phục vụ; quy định quy trình dịch vụ; giải quyết khiếu nại bồi thường, an toàn bưu gửi; quản lý tem bưu chính; công tác quản lý các cấp thì các lỗi thuộc quy định, quy trình dịch vụ chiếm hệ số trọng yếu, bao quát tất cả các khâu của quy trình từ khâu chấp nhận và thu gom, khâu khai thác, khâu giao nhận vận chuyển, khâu phát, khâu nhập truyền và xác nhận dữ liệu. Danh mục lỗi có thế được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế trên mạng lưới và yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước. Kèm thêm 97 lỗi là 11 biên bản kiểm tra giúp cán bộ kiểm tra tổng hợp các lỗi vi phạm của đơn vị được toàn diện, đầy đủ và minh bạch.

Mục 3 và 4, điều 4, chương II quy định rõ mức xử phạt như sau: các lỗi vi phạm chất lượng được quy thành điểm. Mỗi điểm được quy ra số tiền tuyệt đối và do Tổng giám đốc Tổng công ty quy định theo từng năm tuỳ thuộc vào mức chất lượng của năm đó. Tiền phạt sẽ trừ vào Quỹ tiền lương thực hiện của đơn vị theo từng năm, đồng thời là tiêu chí để bình xét thi đua cuối năm đối với từng đơn vị.

Việc tổ chức thực hiện được đồng bộ từ Tổng công ty đến tất cả các đơn vị. Trên cơ sở Quy chế của Tổng công ty, các đơn vị xây dựng quy chế nội bộ để chấm điểm năng suất chất lượng hiệu quả đến từng cá nhân, đơn vị trực thuộc.

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2014.

Tác giả bài viết: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Nguồn tin: vnpost.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn