15:37 ICT Thứ tư, 27/09/2023

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam https://postmart.vn

WEB NỘI BỘ

Thứ tư - 05/06/2019 10:16
LƯU Ý: CÁC ĐƠN VỊ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN

GDV

BƯU CHÍNH

Địa chỉ web Mô tả chức năng
quanlydonhang.vnpost.vn Hệ thống hỗ trợ KH tạo đơn hàng, quản lý đơn hàng
quanlythugom.vnpost.vn Quản lý thu gom đơn hàng
codnew.vnpost.vn COD New
pud.vnpost.vn Khai thác dịch vụ chuyển phát Quốc tế
bccp.vnpost.vn Định vị thông tin bưu gửi
bccp.vnpost.vn/quantri Lập, xử lý sự vụ bưu gửi
mps.vnpost.vn Giám sát trạng thái bưu gửi thời gian thực (Realtime)
kscl.vnpost.vn Giám sát chất lượng chuyển phát đơn hàng
chatluong.vnpost.vn/PDCA Kiểm tra, giải trình, ghi chất lượng
cps.vnpost.vn Trao đổi hỗ trợ chuyển phát đơn hàng
dtkn.vnpost.vn Lập, xử lý khiếu nại bưu gửi
bcol.vnpost.vn Báo cáo doanh thu online
 

GDV

TÀI CHÍNH

wupos.westernunion.com westernunion
dienhoa.buudien.vn Điện hoa
cfm.vnpost.vn Quản lý dòng tiền
hdac-vnpost.pti.com.vn Quản lý ấn chỉ PTI
10.1.45.3/pvn Bảo hiểm Prevoir
pip.dai-ichi-life.com.vn Bảo hiểm Daiichi life
vmg.vnpost.vn Quản lý bán hàng tiêu dùng VMG
bcol.vnpost.vn Báo cáo doanh thu online
 

GDV

HCC

ivan.vnpost.vn/qldv Nộp hồ sơ BHXH - BHYT qua cổng thông tin điện tử
hcc.vnpost.vn Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH
tiepnhanhoso.vnpost.vn Tiếp nhận hồ sơ HCC tại bưu cục
 
KTV mps.vnpost.vn Giám sát trạng thái bưu gửi thời gian thực (Realtime)
cps.vnpost.vn Trao đổi hỗ trợ chuyển phát đơn hàng
dtkn.vnpost.vn Lập, xử lý khiếu nại bưu gửi
pud.vnpost.vn Khai thác dịch vụ chuyển phát Quốc tế
 

Nghiệp vụ

Bưu cục phát

quanlydonhang.vnpost.vn Hệ thống hỗ trợ KH tạo đơn hàng, quản lý đơn hàng
mps.vnpost.vn Giám sát trạng thái bưu gửi thời gian thực (Realtime)
cps.vnpost.vn Trao đổi hỗ trợ chuyển phát đơn hàng
dtkn.vnpost.vn Lập, xử lý khiếu nại bưu gửi
pud.vnpost.vn Khai thác dịch vụ chuyển phát Quốc tế
thongtinphat.vnpost.vn Quản lý báo phát trên Smartphone
chatluong.vnpost.vn/ThiDua Quản lý chất lượng
chatluong.vnpost.vn/PDCA Kiểm tra, giải trình, ghi chất lượng

 

Tác giả bài viết: Bưu điện tỉnh Điện Biên

Nguồn tin: Dienbien.vnpost.vn

Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn