Điều tra bưu gửi (trang 2)

II. Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh EMS:

Hiện tại có 2 trang web để định vị bưu gửi EMS

      a. Trang thứ nhất:

Bước 1: Vào địa chỉ trang http://ems.vnpost.vn
 
Bước 2: Nhập mã số EMS
 
Bước 3: Xem kết quả phát.

      b. Trang thứ hai:

Bước 1: Vào địa chỉ http://ems.com.vn

Bước 2: Chọn loại Nội địa hay Quốc tế

Bước 3: nhập mã số EMS vào ô trống,  mã số được thể hiện trên phiếu gửi E1 gồm 13 chữ số EExxxxxxxxVN, sau đó click vào mục “Tìm kiếm"

Trang  <1     3>

Tác giả bài viết: Thangdbpost

Nguồn tin: DienBienPost