Điều tra bưu gửi

Điều tra bưu gửi
Hiện nay, VNPT đã ứng dụng rất nhiều phần mềm tin học phục vụ cho quá trình nhận gửi chuyển phát bưu gửi được chặt chẽ, nhanh chóng, tiện lợi, ít gây thất thoát và dễ điều tra khi cần.

Để tạo điều kiện cho khách hàng có thể theo dõi các bưu gửi định vị các ngân phiếu và các bưu gửi chuyển phát nhanh, Bưu điện Điện Biên giới thiệu các trang web định vị như sau:

I.Đối với dịch vụ chuyển tiền:
 

Bước 1: vào trang web: http://ct2003.vnpost.vn

Bước 2: Ấn vào menu "Tìm phiếu"
 
Bước 3: Nhập vào mã số cần tra cứu (9 chữ số bắt đầu bằng mã 55xxxxxxx) được thể hiện trên hoá đơn BC01.
Bước 4: Chọn loại dịch vụ gởi (Thư chuyển tiền, Chuyển tiền nhanh)
Bước 4: Ấn nút “Tìm”

Trang  >2    3>

Tác giả bài viết: Thangdbpost

Nguồn tin: DienBienPost