14:50 ICT Chủ nhật, 09/08/2020

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam https://postmart.vn

Phần mềm đọc file PDF

Gửi lên: 23/09/2011 16:01 Đã xem 1238 Đã tải về 29

HRM_Tai lieu huong dan su dung v1.0

Gửi lên: 23/09/2011 15:55 Đã xem 1491 Đã tải về 39

HRM_Slide Training

Gửi lên: 23/09/2011 15:53 Đã xem 1214 Đã tải về 5

HRM_Du thao Qui dinh cua TCT ve quan ly va su dung

Gửi lên: 23/09/2011 15:51 Đã xem 1219 Đã tải về 6