10:52 ICT Thứ ba, 15/10/2019

Điều tra bưu gửi

Điều tra bưu gửi

Hiện nay, VNPT đã ứng dụng rất nhiều phần mềm tin học phục vụ cho quá trình nhận gửi chuyển phát bưu gửi được chặt chẽ, nhanh chóng, tiện lợi, ít gây thất thoát và dễ điều tra khi cần.