07:05 ICT Thứ tư, 28/10/2020

Sàn giao dịch Thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam https://postmart.vn

Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh

Họ Tên

Điện Thoại

Giám đốc, ông:

Hà Văn Vỹ  

Phó Giám đốc, ông:

Phan Duy Minh  

Phó Giám đốc, Bà:

Đinh Thị Minh Yến  

Phòng Tổ chức Hành chính

Họ Tên Điện Thoại

Trưởng phòng, ông:

Lê Anh Dũng  

P Trưởng Phòng, ông:

Nguyễn Văn Vinh  

Phòng Kế hoạch Kinh doanh

Họ Tên Điện Thoại

Trưởng phòng, bà:

Hoàng Thị Diệu Thúy  

P Trưởng Phòng, bà:

Bùi Thị Hà  

P Trưởng Phòng, ông:

Trịnh Ngọc Dũng  

Phòng Kế toán Thống kê Tài chính

Họ Tên Điện Thoại

Trưởng phòng, ông:

Phan Châu Tuấn  

P trưởng phòng, Bà:

Trần Thúy Vân  

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ

Họ Tên Điện Thoại

Trưởng phòng, Bà:

Vi Thị Hải Yến  

P trưởng phòng, Ông:

Phạm Thành Trung  

P trưởng phòng, bà:

Vũ Bích Châu  

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Khai thác vận chuyển

Họ tên Điện thoại

Giám đốc, Ông:

Hà Quang Hợp  

Bưu điện TP Điện Biên Phủ

Họ tên Điện thoại

Giám đốc, Bà:

Phan Thị Minh Huế  

P.Giám đốc, Bà:

Trần Thị Thu Hương  

Kế toán, Bà:

Nguyễn Thị Thuận

 

Kế toán, Bà:

Vũ Thị Dung

 

Bưu điện huyện Điện Biên

Họ tên Điện thoại

Giám đốc, Ông:

Phan Việt Hoàng  

Kế toán, Ông:

Nguyễn Thành Trung  

Kế toán, bà:

Bùi Thị Hà  

Bưu điện huyện Điện Biên Đông

Họ tên Điện thoại

 P.Giám đốc, ông:

Vì Văn Quý  

Kế toán, bà:

Nguyễn Thị Lan  

Bưu điện huyện Mường Ảng

Họ tên

Điện thoại

Giám đốc, ông:

Hà Văn Hợi  

Kế toán, bà:

Nguyễn Thị Thanh Huyền  

Bưu điện huyện Tuần Giáo

Họ tên Điện thoại

Giám đốc, Bà:

Trương Thị Bích Huệ  

P.Giám đốc, Bà:

Mai Thị Thái  

Kế toán, bà:

Nguyễn Hạnh Trinh  

Kế toán, bà:

Lê Khánh Chi  

Bưu điện huyện Tủa Chùa

Họ tên Điện thoại

Giám đốc, bà:

Bùi Thanh Nga  

Kế toán, bà:

Dương Thị Huyền  

Bưu điện huyện Mường Chà

Họ tên Điện thoại

Giám đốc, ông:

Phạm Thanh Hải  

Kế toán, Bà:

Bùi Minh Thùy  

Bưu điện huyện Mường Nhé

Họ tên Điện thoại

Giám đốc, bà:

Vi Thị Thánh  

Kế toán, ông:

Mai Xuân Tùng  

Bưu điện thị xã Mường Lay

Họ tên Điện thoại

Giám đốc, ông:

Khoàng Văn Sơn  

Kế toán, ông:

Lù Văn Du  

Bưu điện huyện Nậm Pồ

Họ tên Điện thoại

P.Giám đốc, ông:

Lê Văn An  

Kế toán, ông: